Koeaika irtisanominen

Koeaika irtisanominen. Koeaika on työsuhteen alussa oleva määräaikainen jakso, jonka aikana sekä työnantaja että työntekijä voivat arvioida toistensa sopivuutta. Koeajan tarkoituksena on antaa molemmille osapuolille mahdollisuus päättää työsuhde nopeammin ja helpommin kuin normaalin irtisanomisajan puitteissa. Tässä artikkelissa käsittelemme koeaikaan liittyvää irtisanomista, sen perusteita ja menettelytapoja.

Koeajan määrittäminen ja kesto

Koeajan käyttöönotosta tulee sopia työsopimuksessa. Koeaika voi olla enintään kuusi kuukautta, ja se alkaa työsuhteen alkamispäivästä. Määräaikaisessa työsuhteessa koeaika voi olla enintään puolet työsuhteen kestosta, kuitenkin enintään kuusi kuukautta. Koeajan pituudesta voidaan sopia myös työehtosopimuksessa.

Koeaika irtisanominen

Koeaikana työsopimuksen irtisanomiseen ei tarvitse esittää erityisiä perusteita. Kuitenkin irtisanomisen syyn tulee olla asiallinen ja painava, eikä se saa olla syrjivä tai perustua epäasiallisiin tekijöihin. Työnantaja voi irtisanoa työntekijän koeaikana, jos tämä ei ole soveltunut työtehtäviin, työyhteisöön tai jos koulutustarpeet ovat osoittautuneet odotettua suuremmiksi.

Työntekijä voi myös irtisanoa työsopimuksen koeaikana, jos hän kokee, ettei työpaikka tai työtehtävät vastaa odotuksia tai sopimuksessa sovittuja ehtoja.

Irtisanomisaika koeajalla

Koeaikana noudatettava irtisanomisaika on yleensä lyhyempi kuin työsuhteen normaali irtisanomisaika. Työntekijän tai työnantajan irtisanoessa työsopimuksen koeaikana irtisanomisaika on 14 päivää, ellei työehtosopimuksessa ole sovittu toisin.

Koeajan purkaminen

Koeaikana työsopimusta voidaan myös purkaa, mikä tarkoittaa työsuhteen päättymistä välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Purkamisen perusteiden tulee olla erittäin vakavia, kuten rikollista toimintaa, vakavaa laiminlyönti

ä työtehtävissä tai toistuvaa työntekijän sopimusrikkomusta. Työnantajan tulee pystyä osoittamaan, että purkamisen perusteet ovat riittävän painavia.

Myös työntekijä voi purkaa työsopimuksen koeaikana. Purkuperusteena voi olla esimerkiksi työnantajan räikeä sopimusrikkomus, kuten palkanmaksun laiminlyönti, työaikojen noudattamatta jättäminen tai työturvallisuusmääräysten rikkominen.

Irtisanomisen ja purkamisen vaikutus

Koeaikana irtisanotulla työntekijällä on oikeus työttömyysetuuteen, jos hän on muuten täyttänyt työttömyysetuuden ehdot. Työntekijän irtisanoessa työsopimuksen koeaikana hänellä voi olla oikeus työttömyysetuuteen, jos irtisanomisen syy on perusteltu ja hän on ilmoittanut irtisanomisestaan työvoimatoimistoon.

Koeaikapurun jälkeen työttömyysetuuden saaminen voi olla epävarmaa, sillä työttömyysetuuden myöntäminen edellyttää, että työntekijä ei ole itse aiheuttanut työttömyyttään. Purkamistapauksissa onkin suositeltavaa olla yhteydessä työvoimatoimistoon selvittääkseen oikeuden työttömyysetuuteen.

Johtopäätös: Koeaika irtisanominen

Koeajan irtisanominen on työsopimuksen päättämisen muoto, joka mahdollistaa työsuhteen nopeamman ja helpomman päättämisen molemmille osapuolille, jos yhteistyö ei osoittaudu toimivaksi. Koeajan irtisanomisen perusteiden tulee olla asiallisia, ja irtisanomisaika koeaikana on tyypillisesti lyhyempi kuin normaali irtisanomisaika. Koeaikana työsopimuksen purkaminen on äärimmäinen keino, joka vaatii erittäin vakavia perusteita.

Mikäli epäilet koeajan irtisanomisen tai purkamisen oikeellisuutta tai kohtaat ongelmia koeajan aikana, on suositeltavaa ottaa yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun, ammattiliittoon tai työvoimatoimistoon saadaksesi apua ja ohjeistusta tilanteeseesi.

Vaskiri.com – Työhaastattelukysymykset

Etusivu – Irtisanomisaika