Määräaikainen työsopimus: Lait ja oikeudet, jotka täytyy tuntea

Määräaikainen työsopimus on yleinen asia työmarkkinoilla, mutta se voi myös aiheuttaa epävarmuutta ja kysymyksiä niin työnantajille kuin työntekijöillekin.

Tämä artikkeli käy läpi määräaikaisen työsopimuksen perusteet, sen hyödyt ja haitat sekä antaa vinkkejä onnistuneeseen väliaikaiseen työsuhteeseen.

Määräaikaisen työsopimuksen määritelmä

Määräaikainen työsopimus on sopimus, joka solmitaan työnantajan ja työntekijän välille tietyn ajanjakson tai tietyn projektin ajaksi.

Määräaikaisuus voi perustua esimerkiksi sijaisuuteen, projektiin tai kausiluonteiseen työhön.

Määräaikainen työsopimus päättyy automaattisesti sen määräajan tai projektin päättyessä.

Määräaikaisen työsopimuksen hyödyt

Määräaikaiset työsopimukset voivat tarjota molemmille osapuolille joustavuutta. Työnantajille ne mahdollistavat työvoiman määrän sopeuttamisen yrityksen tarpeisiin ilman vakituisen henkilöstön irtisanomista. Työntekijöille määräaikaisuus voi tarjota mahdollisuuden kokeilla erilaisia työtehtäviä ja työpaikkoja sekä kehittää ammattitaitoaan.

Määräaikaisen työsopimuksen haitat

Toisaalta määräaikaisuus voi aiheuttaa työntekijöille epävarmuutta tulevaisuudesta ja heikentää heidän työmotivaatiotaan. Määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät eivät myöskään aina nauti samoista eduista kuin vakituisessa työsuhteessa olevat, kuten eläke- ja terveysvakuutuseduista.

Määräaikaisen työsopimuksen lait ja oikeudet

Määräaikaisessa työsuhteessa olevilla työntekijöillä on oikeus noudattaa samoja työehtosopimuksia kuin vakituisessa työsuhteessa olevilla. Työnantajan on huolehdittava, että määräaikaiset työntekijät saavat samat palkat ja työolosuhteet kuin vastaavissa tehtävissä työskentelevät vakituiset työntekijät.

Vinkkejä onnistuneeseen määräaikaiseen työsuhteeseen

 • a. Selkeä kommunikaatio: Varmista, että työsopimus sisältää kaikki oleelliset tiedot, kuten työtehtävät, palkkaus, työaika ja sopimuksen kesto. Molempien osapuolten on hyvä olla tietoisia sopimuksen ehdoista ja odotuksista.
 • b. Ajoitus: Määräaikaisen työsuhteen päättyessä kannattaa aloittaa uuden työpaikan etsiminen hyvissä ajoin ennen sopimuksen päättymistä. Näin vältät työttömyyden ja turvattomuuden tunteen.
 • c. Verkostoituminen: Määräaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden kannattaa hyödyntää tilaisuus verkostoitua ja luoda suhteita työyhteisössä. Tämä voi auttaa löytämään uusia työmahdollisuuksia tulevaisuudessa.
 • d. Aktiivinen ammatillinen kehittyminen: Määräaikaisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden kannattaa panostaa oman ammattitaidon kehittämiseen ja kouluttautumiseen. Tämä voi parantaa mahdollisuuksia saada vakituinen työpaikka tai uusia määräaikaisia sopimuksia.
 • e. Oikeuksien tunteminen: Määräaikaisessa työsuhteessa olevien on tärkeää tuntea omat oikeutensa ja velvollisuutensa. Jos epäilet, että sinua kohdellaan epäoikeudenmukaisesti, älä pelkää ottaa yhteyttä esimieheesi, luottamusmieheen tai ammattiliittoon.

Määräaikaiset työsopimukset tarjoavat monia mahdollisuuksia, mutta niihin liittyy myös haasteita. Hyvällä suunnittelulla, oikeuksien tuntemisella ja aktiivisella ammatillisella kehittymisellä voit kuitenkin navigoida määräaikaisen työsuhteen läpi menestyksekkäästi ja turvallisesti.

Määräaikaisen työsopimuksen jatkaminen ja vakinaistaminen

Joskus määräaikaisen työsuhteen loppuessa työnantaja saattaa tarjota mahdollisuutta jatkaa työskentelyä joko uudella määräaikaisella sopimuksella tai vakinaistamalla työntekijä. Tällaisessa tilanteessa on hyvä arvioida omaa työtilannetta ja miettiä, sopiiko tarjottu jatkosopimus tai vakinaistaminen omiin tavoitteisiin ja suunnitelmiin.

 • a. Jatkosopimuksen tekeminen: Jos työnantaja tarjoaa uutta määräaikaista sopimusta, varmista, että uusi sopimus sisältää selkeät ehdot ja mahdolliset muutokset edelliseen sopimukseen nähden. Keskustele työnantajan kanssa mahdollisista kehitysmahdollisuuksista ja tulevaisuudennäkymistä yrityksessä.
 • b. Vakinaistaminen: Vakinaistaminen on usein toivottu tilanne määräaikaisessa työsuhteessa oleville työntekijöille, mutta se ei välttämättä sovi kaikille. Harkitse, onko tarjottu vakituinen työpaikka sopiva sinulle ja vastaako se omia uratavoitteitasi.

Määräaikaisen työsopimuksen päättäminen ennenaikaisesti

Joskus määräaikaisen työsopimuksen päättäminen ennen määräajan päättymistä voi tulla ajankohtaiseksi joko työntekijän tai työnantajan aloitteesta. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää tuntea sopimuksen ehdot ja irtisanomisaika. Keskustele työnantajan kanssa mahdollisista seuraamuksista ja muista olla avoin tilanteestasi.

Määräaikaisen työsuhteen päättymisen jälkeen

Kun määräaikainen työsopimus päättyy, on aika arvioida omaa urapolkua ja hakea uusia työpaikkoja tai jatkokoulutusta. Muista päivittää ansioluettelosi ja hakemuksesi, ota yhteyttä verkostoihisi ja ole aktiivinen työnhakija. Määräaikaisessa työsuhteessa saatu kokemus ja opit voivat olla arvokkaita tulevissa työtehtävissä ja auttaa sinua kehittymään ammatillisesti.

Määräaikaiset työsopimukset voivat olla sekä mahdollisuuksia että haasteita tarjoavia työsuhteita. Onnistuneen määräaikaisen työsuhteen avaimet ovat hyvä suunnittelu, selkeä kommunikaatio, oikeuksien tunteminen ja aktiivinen ammatillinen kehittyminen. Määräaikaisuus voi avata uusia ovia ja antaa sinulle mahdollisuuden kasvaa urallasi sekä kehittää taitojasi ja osaamistasi monipuolisesti.

Määräaikaisuuden vaikutus sosiaaliturvaan ja työttömyysturvaan

Määräaikaisessa työsuhteessa olevien on tärkeää olla tietoinen siitä, miten työsuhteen laatu vaikuttaa sosiaaliturvaan ja työttömyysturvaan. Määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät ovat oikeutettuja työttömyysturvaan, mutta työssäoloehto saattaa poiketa vakituisessa työsuhteessa olevista. Työssäoloehtoon kuuluu työskentely vähintään 26 viikkoa edellisen 28 kuukauden aikana. Tarkista oman työttömyyskassasi tai TE-toimiston sivuilta lisätietoja määräaikaisuuden vaikutuksesta työttömyysturvaan.

Määräaikaisen työsopimuksen sudenkuopat

Vaikka määräaikaiset työsopimukset voivat tarjota joustavuutta ja uusia mahdollisuuksia, on tärkeää olla tietoinen myös niiden sudenkuopista. Määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät voivat kohdata epävarmuutta työsuhteensa jatkumisesta, ja tällainen tilanne voi aiheuttaa stressiä ja vaikuttaa työhyvinvointiin. Lisäksi määräaikaisissa työsuhteissa on usein vähemmän mahdollisuuksia edetä uralla tai saada palkankorotuksia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että määräaikaisen työsopimuksen solmiminen voi olla hyödyllistä sekä työntekijälle että työnantajalle, mutta sen mukana tulee myös omat haasteensa. Tärkeintä on olla tietoinen omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä pyrkiä kehittymään ammatillisesti määräaikaisuuden aikana. Muista, että määräaikainen työ voi toimia ponnahduslautana vakituiseen työsuhteeseen tai uusiin, mielenkiintoisiin tehtäviin.

Määräaikaisuuden vaikutus elämän suunnitteluun ja hyvinvointiin

Määräaikaisessa työsuhteessa olevien on usein vaikeampi suunnitella elämäänsä pitkällä aikavälillä, sillä työsuhteen jatkuminen ei ole varmaa. Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi asunnon hankintaan, perheen perustamiseen tai muihin elämän suuriin päätöksiin. On tärkeää oppia käsittelemään tätä epävarmuutta ja löytää keinoja tukea omaa hyvinvointiaan.

Joitakin vinkkejä määräaikaisessa työsuhteessa olevien hyvinvoinnin tukemiseen:

 • a. Stressinhallinta: Määräaikaisuuden aiheuttama epävarmuus voi aiheuttaa stressiä. Harjoittele stressinhallintatekniikoita, kuten hengitysharjoituksia, meditaatiota tai liikuntaa, jotta voit käsitellä stressiä tehokkaammin.
 • b. Ajanhallinta: Hyvä ajanhallinta auttaa sinua keskittymään työhön ja vapaa-aikaan ilman, että ne sekoittuvat keskenään. Jaa aikasi järkevästi työn, perheen, harrastusten ja muiden sitoumusten kesken.
 • c. Tukea ystäviltä ja perheeltä: Puhu ystävien ja perheenjäsenten kanssa epävarmuuden tunteista ja pyydä heidän tukeaan ja ymmärrystään.
 • d. Henkilökohtaiset tavoitteet: Aseta itsellesi henkilökohtaisia tavoitteita niin työ- kuin vapaa-ajalla. Tavoitteiden asettaminen auttaa sinua tunnistamaan ja arvostamaan saavutuksiasi ja edistymistäsi.

Määräaikainen työsopimus: positiiviset asiat

Huolimatta haasteista ja epävarmuudesta, määräaikaisuudessa on myös monia positiivisia puolia. Se voi tarjota mahdollisuuden tutustua erilaisiin työtehtäviin, yrityksiin ja toimialoihin, mikä auttaa sinua ymmärtämään, mitkä työt ja ympäristöt sopivat sinulle parhaiten. Määräaikaisuus voi myös tarjota mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja uusien yhteyksien luomiseen, mikä voi olla hyödyllistä tulevassa työelämässä.

Lopulta määräaikaisen työsopimuksen haasteet ja mahdollisuudet ovat ainutlaatuisia jokaiselle yksilölle. Tärkeintä on oppia tunnistamaan omat v

ahvuutesi ja heikkoutesi sekä kehittää keinoja sopeutua ja menestyä määräaikaisessa työsuhteessa. Ole avoin uusille kokemuksille ja ole valmis oppimaan jokaisesta työtehtävästä, jotta voit kasvaa ammatillisesti ja henkilökohtaisesti.

Määräaikaisuuden ja urakehityksen yhdistäminen

Vaikka määräaikaisuus voi tuntua rajoittavalta urakehityksen kannalta, se ei välttämättä ole este ammatillisen kasvun ja menestyksen saavuttamiselle. Määräaikaisuus voi antaa sinulle arvokkaita taitoja ja kokemuksia, joita voit hyödyntää tulevissa työtehtävissä. Jotta määräaikaisuus ei estä urakehitystäsi, kannattaa noudattaa seuraavia ohjeita:

 • a. Pidä ammattitaitosi ajan tasalla: Investoi aikaa ja vaivaa oman ammattitaidon kehittämiseen, esimerkiksi osallistumalla koulutuksiin, konferensseihin ja seminaareihin tai opiskelemalla itsenäisesti.
 • b. Dokumentoi saavutuksesi: Pidä kirjaa työtehtävistäsi, vastuista ja saavutuksista jokaisessa määräaikaisessa työsuhteessa. Tämä auttaa sinua päivittämään ansioluettelosi ja hakemuksesi ja osoittamaan tuleville työnantajille, mitä olet oppinut ja saavuttanut määräaikaisissa tehtävissä.
 • c. Hyödynnä verkostoitumista: Käytä määräaikaista työsuhteesi mahdollisuutena luoda ja ylläpitää ammatillisia kontakteja. Verkostoituminen voi auttaa sinua löytämään uusia työpaikkoja, saamaan tietoa avoimista tehtävistä ja kehittämään uraasi.
 • d. Ole proaktiivinen: Älä odota, että urakehitys tapahtuu automaattisesti määräaikaisen työsuhteen päättyessä. Ole aktiivinen työnhakija, hae uusia työtehtäviä ja keskustele työnantajasi kanssa mahdollisista jatkosopimuksista tai vakinaistamisesta.

Määräaikaisuuden ei tarvitse olla este ammatilliselle kasvulle ja menestykselle. Oikealla asenteella, omistautumisella ja työkaluilla voit hyödyntää määräaikaisen työsuhteen tarjoamia mahdollisuuksia ja rakentaa uraasi myös epävarmoissa olosuhteissa.