Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen

Johdanto: Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen

Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen on mahdollista, mikäli työsopimuksessa on erikseen sovittu irtisanomismahdollisuudesta. Määräaikainen työsopimus on työsuhteen muoto, jossa työntekijä ja työnantaja sopivat työsuhteen kestävän tietyn ennalta määritellyn ajanjakson. Tämä sopimusmuoto poikkeaa toistaiseksi voimassa olevasta työsopimuksesta, joka jatkuu niin kauan kuin kumpikaan osapuoli ei sitä irtisano. Tässä artikkelissa käsitellään määräaikaisen työsopimuksen irtisanomista ja siihen liittyviä oikeudellisia seikkoja.

Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen

Pääsääntöisesti määräaikaisia työsopimuksia ei voi irtisanoa ennen määräajan päättymistä. Ne päättyvät automaattisesti määräajan umpeutuessa ilman irtisanomista tai erillistä ilmoitusta. Kuitenkin on olemassa tilanteita, joissa määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen on mahdollista.

Irtisanomisen perusteet

Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen on mahdollista, mikäli työsopimuksessa on erikseen sovittu irtisanomismahdollisuudesta. Tällöin irtisanomisperusteiden tulee täyttyä samoin kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsopimuksessa. Työsopimuksen irtisanominen voi tapahtua joko työntekijän tai työnantajan toimesta. Irtisanomisperusteita voivat olla esimerkiksi:

 • Työntekijän toistuva laiminlyönti tai rikkomus työtehtävissä
 • Työnantajan taloudelliset syyt, kuten tuotannon tai työn vähentyminen
 • Työntekijän työkyvyttömyys tai sairaus, mikäli työntekijä ei kykene hoitamaan työtehtäviään edes osa-aikaisesti tai työhön sopeutumisen tukemiseksi ei ole mahdollista

Irtisanomisaika

Jos määräaikaisessa työsopimuksessa on sovittu irtisanomismahdollisuudesta, irtisanomisaika määräytyy samalla tavalla kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsopimuksessa. Irtisanomisaika voi olla lakisääteinen tai sopimuksessa erikseen määritelty. Lakisääteiset irtisanomisajat vaihtelevat työsuhteen keston mukaan:

 • Alle yhden vuoden kestäneessä työsuhteessa: 14 päivää
 • Yli neljän vuoden kestäneessä työsuhteessa: kaksi kuukautta

Työntekijän irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaika on 14 päivää, ellei toisin ole sovittu. On tärkeää huomata, että työehtosopimuksissa voidaan sopia pidemmistä tai lyhyemmistä irtisanomisajoista.

Määräaikaisen työsopimuksen purkaminen

Määräaikaista työsopimusta voidaan myös purkaa äärimmäisen vakavissa tilanteissa, jolloin työsuhteen jatkaminen ei ole enää mahdollista. Purkaminen tarkoittaa työsuhteen päättymistä välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Työsopimuksen purkaminen on äärimmäinen keino, ja sen perusteiden tulee olla erittäin painavat.

Työnantaja voi purkaa määräaikaisen työsopimuksen esimerkiksi, jos työntekijä:

 • On syyllistynyt vakavaan rikokseen työsuhteessa
 • On laiminlyönyt työtehtävänsä tai työsuhteen velvoitteet erittäin vakavalla tavalla
 • On toistuvasti ja vakavasti rikkonut työsuhteen ehtoja

Työntekijä voi puolestaan purkaa määräaikaisen työsopimuksen, jos:

 • Työnantaja on rikkonut työsuhteen ehtoja erittäin vakavalla tavalla
 • Työolosuhteet ovat terveydelle vaaralliset tai kestämättömät
 • Työntekijän palkka on maksamatta

Yhteenveto

Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen on harvinaisempaa kuin toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanominen, mutta se on mahdollista tietyissä tilanteissa. Irtisanomismahdollisuus tulee olla erikseen sovittuna työsopimuksessa, ja irtisanomisperusteiden tulee olla samat kuin toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa. Määräaikaisen työsopimuksen purkaminen on äärimmäinen keino, joka edellyttää erittäin vakavia syitä työsuhteen päättämiseksi välittömästi.

Lisää luettavaa

Lue lisää asiasta seuraavista linkeistä